Hikmah Aqiqah, Dalil dan Ketentuan Dan Rukunnya

Hikmah aqiqoh dengan dasar yang kokoh. Banyak hikmah ibadah aqiqah yang dapat kita petik. Utama yakni berikan pelajaran yang berarti kalau sesembelihan cuma diperuntukkan kepada Alloh Ta’ ala. Tidak hanya dari itu, bisa jadi hendak kami jelaskan dibawah ini.
Hikmah aqiqoh dengan dasar yang kokoh 456
Hikmah aqiqoh buat memperingati hadirnya sang buah hati Kamu. Banyak hikmah dari aqiqah yang dapat kita ambil. Inti utama dari hikmahnya ialah sangat berhubungan dengan tauhid. Sebagaimana dalam Al- Qur’ an disebutkan, yang maksudnya.
Allah Azza Wa Jalla berfirman, yang maksudnya:“ Katakanlah sebetulnya shalatku,” nusuk”- ku, hidup serta matiku cumalah buat Rabb semesta alam.”( QS. Angkatan laut(AL)– An’ am: 162) hikmah dari melaksanakan aqiqah .
Kata“ nusukiy”, diantara maknanya merupakan sembelihanku. Angkatan laut(AL) Imam Angkatan laut(AL) Qurthubi mengatakan; nusuk ialah wujud jamak dari nasikah ataupun aqiqah yang bermakna sembelihan hewan qurban. Sebagaimana sudah dikatakan oleh Mujahid, Adh Dhahaq, Said bin Zubair serta pakar tafsir tidak hanya mereka.
Hikmah Akikah, Akikah Bagi Syaikh Abdullah nashih Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam sebagaimana dikutip di suatu web mempunyai sebagian hikmah di antara lain:
1. Menghidupkan sunah Nabi Muhammad S. A. W dalam meneladani Nabiyyullah Ibrahim alaihissalam tatkala Allah Subhanahu wa Ta’ ala menebus putra Ibrahim yang tercinta Ismail alaihissalam Jasa aqiqah Jakarta dan Bekasi .
2. Dalam akikah ini memiliki faktor proteksi dari syaitan yang bisa mengusik anak yang terlahir itu, serta ini cocok dengan arti hadis, yang maksudnya:“ Tiap anak itu tergadai dengan akikahnya.”. Sehingga Anak yang sudah ditunaikan akikahnya insya Allah lebih terlindung dari kendala syaithan yang kerap mengusik kanak- kanak. Perihal inilah yang diartikan oleh Al- Imam Ibnul Qayyim Al- Jauziyah“ kalau lepasnya ia dari syaithan tergadai oleh akikahnya”.
3. Akikah ialah tebusan hutang anak buat membagikan syafaat untuk kedua orang tuanya nanti pada hari perhitungan. Sebagaimana Imam Ahmad berkata:“ Ia tergadai dari membagikan Syafaat untuk kedua orang tuanya( dengan akikahnya)”.
4. Ialah wujud taqarrub( pendekatan diri) kepada Allah Subhanahu wa Ta’ ala sekalian selaku bentuk rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta’ ala dengan lahirnya si anak.
5. Akikah selaku fasilitas menampakkan rasa gembira dalam melakukan syari’ at Islam& bertambahnya generasi mukmin yang hendak perbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat.
Hikmah Aqiqah
Hikmah aqiqoh, Aqiqoh Maupun Akikoh bagi solehaqiqah. Tulisan Diatas merupakan bersumber dari https:// id. wikipedia. org/ wiki/ Aqiqah. Kami Solehaqiqah mempunyai pemikiran yang lebih tentang hikmah akikah.
Sebagaimana Firman Allah Ta’ ala( maksudnya):
” Katakanlah: Sebetulnya shalatku, penyembelihanku, hidupku serta matiku cumalah buat Allah Tuhan Penguasa semesta alam, tiada sekutu bagi- Nya; demikian seperti itu yang diperintahkan kepadaku serta saya merupakan orang yang awal berserah diri( kepada- Nya).”
( Al- An’ am: 162- 163).
Sehingga hikmah akikah bagi kami merupakan inti dari kehidupan ialah TAUHID. Menanamkan nilai- nilai Uluhiyyah kepada Ayah ataupun buat sang buah hati. Sehingga hikamah akikah paling utama merupakan kita dapat bebas dari kesyirikan… Amin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *